Διαδικασία παραγωγής

Η εταιρεία διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή η οποία αποτελείται από τμήματα:

  • Εκτυπώσεων,
  • Κοπτικών και επικόλλησης αυτοκόλλητων,
  • Κοπτικό Router 3,00x2,00μ. για κοπές άκαμπτων υλικών
  • Επεξεργασίας σιδήρου,
  • Διαμόρφωσης μετάλλων,
  • Διαμόρφωσης πλαστικών/πρέσσας για θερμοδιαμόρφωση,
  • Ηλεκτρολογείο,
  • Βαφείο 150 τ.μ.
  • Μοντάζ/αμπαλάζ
  • Ιδία συνεργεία τοποθετήσεων

instagram icon s facebook icon s

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις τάσεις και απαιτήσεις ευρωπαϊκής αγοράς, έχει αποκτήσει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015. Επιπλέον εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό ασφάλειας, υγείας και προστασίας περιβαλλοντος (HSSE) που έχει εκπονηθεί ειδικά για την εταιρεία μας. Μεγάλη έμφαση δίνουμε σε δραστηριότητες ανακύκλωσης με ποσοστό ανακύκλωσης στα απόβλητά μας κοντά στο 90% (πλαστικά, αλουμίνιο, σίδερο, λαμπτήρες φθορίου, χαρτί).

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 86729302000