Ανθρώπινο δυναμικό

Έχοντας επενδύσει επί σειρά ετών στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των τεχνιτών μας με εσωτερικά μέσα ή σεμινάρια, έχουμε καταφέρει ένα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.

Τα παραπάνω έχουν άμεση επιρροή στην τελική ποιότητα των προϊόντων μας και συνάδουν με την δέσμευσή μας για σταθερή και πάντα εξελισσόμενη πορεία των υπηρεσιών μας.

instagram icon s facebook icon s

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις τάσεις και απαιτήσεις ευρωπαϊκής αγοράς, έχει αποκτήσει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015. Επιπλέον εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό ασφάλειας, υγείας και προστασίας περιβαλλοντος (HSSE) που έχει εκπονηθεί ειδικά για την εταιρεία μας. Μεγάλη έμφαση δίνουμε σε δραστηριότητες ανακύκλωσης με ποσοστό ανακύκλωσης στα απόβλητά μας κοντά στο 90% (πλαστικά, αλουμίνιο, σίδερο, λαμπτήρες φθορίου, χαρτί).

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 86729302000